Main img

Politika privatnosti

Politik aprivatnosti

Sve informacije o korisnicima sajta služe isključivo radi unapredjenja komunikacije sa članovima i korisnicima sajta. Informacije prikupljene o korisnicima neće biti ustupljene trećim licima, osim u slučajevima kada to zakon reguliše.