Main img

4 RAZLOGA ZA JOGU

 

JOGA

 
1plavi krug ZDRAVO TELO.

Joga dovodi telo u stanje gipkosti elastičnosti i snage. Doprinosi povećanoj vitalnosti, i fizičkoj izdržljivosti. Blagotvorno utiče na fleksibilnost kičme i zglobova.

2plavi krug MENTALNI MIR

Primetno je, već posle vrlo kratkog vremena opuštanje mentalnih tenzija, razvijanje sposobnosti fokusiranja, koncentracije i razvoj mentalne jasnoće.

3plavi krug KONTROLA STRESA

Uspostavljanjem harmonije na svim nivoima u svim sistemima, posebno Centralnom nervnom sistemu, stres se dovodi pod kontrolu, a različitim tehnikama se utiče na oslobadjanje svih napetosti anksioznosti i tenzija.

4plavi krug DOBRO SE OSEĆATI

Rastući osećaj snage, vitalnosti mira,spokoja i harmonije donosi osećaj nove radosti i opuštenosti u isto vreme.

 
 
Joga je vanvremenska disciplina, koja je nastala na samom početku ljudske civilizacije, a traje i razvija se potpuno neprekinuto sve do današnjih dana.
 
Ono sto je čini stalno aktuelnom je njena suština, koja je zadovoljavanje osnovne ljudske potrebe za istraživanjem sebe upoznavanjem svog tela i uma, kao i potreba za stalnim razvojem i prevazilaženjem sopstvenih ograničenja.
 
U svom osnovnom prevodu sa sanskrita, joga znači "jedinstvo-biti u jedinstvu ".
Naše prirodno stanje je stanje zdravlja,mira i univerzalnog znanja. Svedoci smo s druge strane da vreme u kome danas živimo, proizvodi veliku kolicinu stresa, napetosti i zabrinutosti,zbog čega se ponekad cini da te nove osobine polako preuzimaju primat i na neki način postaju naša druga priroda.
 
Joga nas može "vratiti kući ",jednostavnim vežbama tela, vežbama disanja i relaksacije, podsetiti nas na nas urodjeni mir i balans, i pomoći nam da osnažimo i stabilizujemo to iskustvo.
 
Joga je deo svetske kulturne baštine, i na neki način pripada celom čovečanstvu. U današnje vreme su mnoge svetske tradicije, religije, filozofski i naučni sistemi zajedno sa jogom ujedinjeni u naporu da se pomogne ljudskom biću u ovim vremenima rastuće nestabilosti, tenzija, promena i turbulencija.
 
 JOGA I ZDRAVLJE  
 

U jogi se smatra da je disharmonija uma uzrok kako mentalne tako i fizičke bolesti.

Kako um utiče na fizičko telo?

Stres i psihička uznemirenost koji traju produženi vremenski period utiču na fizičko telo i ceo organizam tako da remete harmoniju i ravnotežu u telu, zbog čega ono počinje da funkcioniše na abnormalnom nivou.

Kako ? Osetljivi sistemi kao što su nervni i endokrini, prilagođeni su tako da mogu da radeintenzivno, tj. punim kapacitetom, samo kratko vreme – u slučajevima kada se nađemo u situaciji u kojoj su neophodne intenzivne fizičke i mentalne aktivnosti i napor. Dakle, relativno kratko vreme.

Ukoliko su ovi sistemi prinuđeni da usled stalnih i dugoročnih mentalnih i fizičkih zahteva tela rade ’’produženo’’ i budu intenzivno angažovani u dužem periodu vremena, oni se zamaraju, iznuruju i troše daleko brže i dolazi do njihove disfunkicije i poremećaja u radu. Ovo se može uporediti sa automobilom koji se vozi dugo vremena velikom brzinom, usled čega se njegovi delovi brže troše, habaju i kvare.

  • Uznemiren um čini fizičku mišićnu aktivnost manje efikasnom.

Tada se mišići više naprežu da bi postigli istu efikasnost kao kada je um opušten, usled čega se dodatnom naporu izlažu respiratorni i krvni sistem, kako bi mišićima obezbedili adekvatnu podršku i ishranjenost kiseonikom i aktivnim materijama pri tako povećanom naporu.

Dakle, usled tog napora oštećuju se pluća i srce, kao i organi povezani sa njima.

  • Fizički i mentalno zdrav organizam se daleko lakše bori sa svim uzročnicima bolesti   ( virusima, bakterijama...), jer mu je odbrambena moć daleko veća nego onom koji je u stresu, psihičkoj tenziji i uznemirenosti.
  • Upražnjavanjem joge razvijamo svesno relaksiran (opušten) odnos prema  umu i u fizičkom telu, što dovodi u ravnotežu i harmoniju sve aspekte našeg bića (fizički, mentalni, psihički i emotivni). Dakle, joga ima holistički pristup i uticaj na naše zdravlje u celini i povećava odbrambene snage celog organizma, na svim nivoima.

Tekst joga i zdravlje je na osnovu tekstova Sw. Satyanande Saraswatia.