Main img

U periodu od 13.10 do 24.10.2017. u Beogradu će boraviti Sw. Ahimsa-Helen Cushing iz Australije. Zadovoljstvo nam je da najavimo da će za vreme svog
boravka održati sledeće seminare:

It is our pleasure to announce that during the period from 10.13 to 10.24.2017, Sw. Ahimsa-Helen Cushing will be staying in Belgrade. During that time
Sw. Ahimsa will be teaching the following workshops:

   
         
Joga za oporavak
od stresa i trauma
Evropa 2017

Yoga for Stress and Trauma
Recovery Europe 2017

No Stress festival 15.10.2017.


Više informacija/More information

 

Classical Hatha Yoga
in the
Modern Age
 

18.10.2017

 

Više informacija/more information

   

Natural Living and the Tattwas

Earth, Water, Fire,
Air, Ether


 20,21 i 22.10.2017

Više informacija/more information

Za ljubitelje porodičnog turizma Tivat Apartmani privatan smestaj | Velika ponuda privatnog i hotelskog smeštaja na raznim lokacijama povoljno Apartmani Crna Gora
povoljno Apartmani Crna Gora